Ledige stillingar

Utlyste stillingar i Vaksdal

Det er mange bedrifter i Vaksdal med eit bredt spekter av behov. Den aller største arbeidsgjevaren er Vaksdal Kommune, som har stillingar i svært mange ulike kategoriar. 
For å få vite meir om ledige stillingar i ei spesiell bedrift kan du besøke heimesida til bedrifta. Du finn bedriftene og deira kontaktinformasjon under fana "næringsliv" øverst. 
Du kan også besøkje Finn si avdeling for Vaksdal, ved å klikke på lenke under. 


Stillingar vil ikkje verte publisert direkte her på denne sida. 

https://artlist.io/?artlist_aid=runelangeland_2325&utm_medium=43001dca