Andre lag

Her finn du alt som ikkje passar i dei andre kategoriane

Her er ei liste over øvrige lag og organisasjonar i Vaksdal. Nokon er små og lite aktive mens andre har mange medlemmar og er svært aktive. Vaksdal har eit rikt lag og organisasjonsliv, så lista er lang. Dei fleste er sjøvforklarande og det vil ikkje vere utfyllande beskrivelse over alle lag under. Du vil derimot finna kontaktinformasjon og kan ta kontakt med det laget\organisasjonen du vil vita meir om. 


Vaksdal frivilligsentral
"Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet".  Vaksdal frivilligsentral er eit svært aktivt lag. Dei brenn for å hjelpa andre, i alle aldrar. Har aktivitetsvenner for demente, BULK/BUA utlånssentral av utstyr gratis, følgetjeneste, telefonvenn, reisetjeneste, aktivitet for barn og ungdom og meir. 
Heimeside HER
Facebookside HER og HER (utlån)
Telefon: 91 00 31 04
E-post: frivilligsentral@vaksdal.kommune.no

Øvre Eksingedalen grunneigarlag
Trygve Nilsen
Telefon: 95 16 48 59
E-post: bindingsbo@gmail.com

Nedre Eksingedalen grunneigarlag
Geir Ove Carlsen
Telefon: 97 46 91 18
E-post: 97 46 91 18

Veteranbussklubben
Oddny Kallestad
Telefon: 99 64 25 90
E-post: trygvka@online.no

Veafjorden grendalag
Ole Roald Vedå
Telefon: 48 30 58 99
E-post: roveda@online.no

Vaksdal røde kors hjelpekorps
Aktivt lag med base på Vaksdal.
Nettside, trykk HER
Telefon: 91 18 89 16 / 47 41 52 93

Vaksdal røde kors omsorg
Anna Bruvik
Telefon: 97 63 50 38
E-post: bruvik.anna@gmail.com

Vaksdal vel/Synkens venner: 
"Vaksdal Vel har som formål å skape økt trivsel i Vaksdalsbygden. Dette ved hjelp av dugnadsarbeid og å prøve å påvirke de folkevalgte for å få en trivelig bygd å bo i. "
Vaksdal vèl facebook HER.
E-post: vaksdalvel@gmail.com
Telefon: 40 46 36 80

Vaksdal pensjonistlag
Ukjend kontaktinformasjon

Vaksdal Sportsskytterklubb
Per Ivar Bruvik
Telefon48 14 25 19

Vaksdal/Modalen skogeigarlag
Asbjørn Skjerve
Telefon: 90 16 51 71
E-post: askjerve@gmail.com

Vaksdal og Modalen Hundeklubb
Elisabeth Vik
Telefon: 90 55 72 61 
E-post: elisabethvik77@gmail.com

Vaksdal Hagelag
Ellen Hagen
Telefon: 99 51 85 40
Facebook HER

Vaksdal Pendlarforeining
Ellen Hagen
Telefon: 99 51 85 40
Facebook HER

Vaksdal ungdomsråd
Facebookside HER
Meir informasjon HER

Vaksdal ungdomsklubb
Facebookside med kontaktinformasjon HER
Finn meir om ungdomsrådet i Vaksdal HER

Vaksdal underhaldningslag
Vaksdal Underhaldningslag jobbar for å gje lokalsamfunnet gode kulturopplevingar. 
Facebook HER
Telefon: 93 22 09 75

Vaksdal lag for funksjonshemma
Ida Carlsen Eide
Telefon: 97 59 21 48
E-post: ida.carlsen.eide@hotmail.com

Vaksdal husflidslag 
Evy Kvamme
Facebook HER
Nettside HER
Telefon: 93 64 52 97

Vaksdal hyttelag
Telefon: 91 18 89 16

Vaksdal sau og geit
Kjetil Rødland
Telefon: 91 17 97 71
kroedlan@online.no

Vaksdal historielag
På heimesidene har ein laga tilgang til lokal historisk materiell. Digitaliserte utgåver av bygdebøker for Bruvik/Vaksdal kommune. Oversikt over alle utkomne årbøker til Vaksdal historielag, lenkjer til Vaksdal kommune sitt fotoarkiv.  Har også lagt lekjer til relevante arkiv. Enkel oversikt over kyrkjebygg i Vaksdal, og mykje meir. 
Nettside HER
E-post: post@vaksdalhistorielag.org
Telefon: 21 64 50 30

Vaksdal eldreråd
Eldrerådet arbeider for å styrke eldre si deltaking og medverknad på alle samfunnsområde.
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet kan uttala seg om alle forslag som grip inn i levekåra for eldre i kommunen 
Finn ut meir om eldrerådet HER 
Telefon: Helge Risnes, 56 59 51 17
E-post: hjrisnes@broadpark.no

Foto: Trollkjelen Fotolubb
Foto: Trollkjelen Fotolubb

Trollkjelen fotoklubb
Trollkjelen Fotoklubb vart danna av ei samling fotointeresserte på Vaksdal våren 2009. Klubbens føremål er å fremja interessa for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiastar i Vaksdal og omegn. 
Facebook HER
Telefon: 41 39 90 57

Stavenes vellag
Dag Davidsen
Telefon: 92 44 15 09
E-post: stavenesvel@gmail.com

Stamnes Bygdahytte
Hytte som bygdefolket på Stamnes kan leiga for ein billeg penge. Ligg ved Tresvatnet i Øyadalen på Stamnes. Tilgang på ved, kano, fiskevatn, bålplass etc. 
Liv Eli Seime
Telefon: 48 88 03 56 

Sandvik vellag
Birthe Milson
Telefon: 94 48 34 18
E-post: sandvik.boligfelt.velforening@gmail.com

Stamnes bedehus\Indremisjon
Telefon: 56 59 82 15 \ 48 04 82 47

Stanghelle vellag
Facebook HER 
E-post: stanghelle.vellag@gmail.com
Telefon: 92 09 86 05

Stanghelle ungdomsklubb
Facebookside med kontaktinformasjon HER
Finn meir om ungdomsrådet i Vaksdal HER 

Stanghelle Humørklubb
Ukjend kontaktinformasjon

Foto: Vaksdal Båtforening
Foto: Vaksdal Båtforening

Vaksdal Båtforening
Søk båtplass og sjå bilete over havneområdene. 
Facebook HER 
Nettside HER
Telefon: 95 97 72 06

Stamnes grunneigarlag
Eirik Normann
Telefon: 95 87 94 21
E-post: eirik.normann@uni.no

Stamnes Veteranklubb
Odd Helland
Telefon: 97 69 11 94

Stamnes bygdalag
Utleige av grendahus og aktivitetar\arrangement i bygda. 
Kontakt: Erling Stamnes
Telefon: 90 08 70 75 / 97 63 08 02
E-post: erling@wsmontasje.no

Stamnes Allaktivitetshus
Allaktivitetshuset er ein lågterskel møteplass. Eit møtepunkt for alle i bygda, gamal som ung. Her er konsertar, brettspelkveld, kafè, yoga, juleverkstad etc. Huset kan lånast for dei som ynskjer og det er faste opningstider kvar veke utanom dette. Kom og møt dei lokale! 

Facebook HER

Skutefolket 
Stiftinga Brørvikskuto er ei privat stifting med føremål som å eiga og ta vare på "Brørvikskuto", arbeida for at ho vert brukt til å formidla den tradisjonelle og spesielle kulturen i Nordhordland til eit so breitt publikum som mogeleg, arbeida for å kopla bruk av skuta mot lokalt næringsliv og å skapa ein opplevings- og kunnskapsarena for mellom anna skular, nærings- og reiseliv
Nettside HER OG HER
Telefon: 90 41 92 25 / 99 52 20 14
E-post: anne-mari.hannisdal@muho.no 

Sandsliane hundeklubb
Silje Kvamme
Telefon: 47 71 75 79
silje.kvamme@yahoo.com

Kunstlaget i Vaksdal
Ranveig Sandal
Telefon: 99 51 89 32
E-post: ranveig.sandal@gmail.com

Foto: Torbjørn Rørvik
Foto: Torbjørn Rørvik

Kulturdagar på Stamnes
Arrangert i felleskap av Stamnes Idrettslag og Stamnes bygdalag. Sjå kontaktinformasjon til desse. Årlege kulturdagar med kunstutstilling, andeløp, dans, revy, fiskefestival og anna moro. 

Bergsdalen jordbrukslag 
Dan Berge
Telefon: 93 40 37 27
E-post: danberge@frisurf.no

Bergsdalen kvinne og familielag
Olaug Fagerbakke Fosse
Telefon: 56 59 89 34
E-post: post@bergsdalstunet.no 

Bygdedagar i Bergsdalen
Årleg arrangement i Bergsdalen med marknad, konkurransar, mat, revy og mykje meir. Les meir under Bergsdalen si side under "bygdene". 
Facebook HER

Daledagane 
Årleg arrangement i Dale sentrum. Det største arrangementet i Vaksdal. Daledagane har eit rikholdig og variert program. Les eir under Dale si side under "bygdene". 
Facebook HER

Dale jakt og fiskarlag
Inge Sandven
Telefon: 99 53 84 73
E-post: inge.sandven@norgesmollene.no

Dale fotoklubb
Terje Geithus
Telefon: 41 45 41 95
E-post: terje.geithus@vaksdal.kommune.no

Dale og Stanghelle indremisjon
Arne Verpelstad
Telefon: 93 62 26 21
E-post: e.r.kringlebotten@gmail.com

Dale og Stanghelle indremisjon (Ving) 
Frode Kvamsøe
Telefon: 90 19 65 14
E-post: frode.kvamsoe@vaksdal.kyrkja.no

Dale pensjonistlag 
Oddveig Straume
Telefon: 98 63 87 30

Dale rotaryklubb
Asfrid Brunborg Benevoli
Telefon: 41 22 46 76

Dale røde kors 
Ronny Hepsøe
Telefon 94 84 04 11
E-post: ronny_hepsoehotmail.com

Dale røde kors hjelpekorps
Kai Ove Grenasberg
Telefon: 99 49 55 49
E-post: kov-gren@online.no

Dale seniordans
Marie Torgersen
Telefon: 95 10 86 49
E-post: marie.torgersen@outlook.com

Dale ungdomsklubb
Facebookside med kontaktinformasjon HER
Finn meir om ungdomsrådet i Vaksdal HER 

Dale/Vaksdal grunneigarlag
Jørn Helle
Telefon: 91 57 67 58
E-post: joehelle@online.no

Eksingedalen bygdaråd
Frøydis Gullbrå
Telefon: 56 59 52 77
Epost: frogull@online.no

Eksingedalen/Vaksdal bondelag 
Kjetil Rødland
Telefon: 91 17 97 71
E-post: kroedland@onlie.no

Eidslandet Grendalag
Bjørn Arvid Ekse
Telefon: 94 19 47 78 
Facebook HER

Eksingedalsmarknad
Årlege kulturdagar med moro for heile familien. Til dømes luftgeværskyting, bueskyting, Fagerdalsløpet, marknad og meir. 
Frøydis Gullbrå
Telefon: 56 59 52 77
E-post: frogull@online.no

Forsamlingshusets venner
Bodhild Laastad
56 59 66 57
bodhild@nkrf.no

Fotalaje
Jan Cleveland
Telefon: 56 59 51 46
E-post: jan.cleveland@bkkfiber.no


https://artlist.io/?artlist_aid=runelangeland_2325&utm_medium=43001dca